Menu


Być uczniem miłości, Poznań 2010

W marcu 2010 roku za sprawą poznańskiego wydawnictwa Flos Carmeli pojawiła się czwarta książka poety Jerzego Struka. Urodzony w 1975r., poeta i filozof, doktorant Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oddaje do rąk Czytelnika swój czwarty zbiór wierszy o niezwykle zobowiązującym autora tytule pt. „Być uczniem MIŁOŚCI”. Zawiera on wybór wierszy z pierwszych dwóch książek oraz najnowsze i dotąd niepublikowane utwory. Tomik składa się z pięciu części. W jednej z nich poeta debiutuje również jako twórca tekstów do swoich piosenek. W twórczości autora po okresie głębokiej liryki i filozoficznej refleksji egzystencjalnego buntu, czasu próby i nawrócenia nadchodzi czas rozmowy z Najważniejszym. W premierowym utworze pt. Bogu powiem poeta korzystając z nowej dla siebie formy wyrazu stara się w świetle metafizycznej UFNOŚCI dotknąć kilku światów jego duchowych poruszeń, by będąc w czasie mówić o wieczności…

 

Wybrane wiersze…

 

 

 


Krzyk o Dobro! Poznań 2012

Prezentowany tom pt. „Krzyk o Dobro!” to najnowsza książka Jerzego Struka, w której przestrzeń poetyckiej duchowości odsłaniają cztery różne formy wyrazu. Spotkanie z Czytelnikiem rozpoczyna się cyklem utworów pt. „Wiersze kolejnych narodzin…” oraz zbiorem tekstów piosenek „Czujność istnienia pieśniami wołania”. Poeta po raz pierwszy sięgnął również po strukturę dialogu, by zarówno w niej, jak i w tytułowym utworze „Krzyk o Dobro!” – stanowiącym drugą część poematu „Bogu powiem…” – z filozoficzno-religijną zadumą przedzierać się przez gąszcz nurtujących pytań i w metafizycznym zadziwieniu spróbować wyrazić to, co niewyrażalne, „bo STĄD oznacza nie być TAM, a przecież, by TU być, trzeba przyjąć Słowo STAMTĄD”.

Wybrane wiersze…

 

 

 

 

 


Troski i czułości, Poznań 2017

Troski i czułości” to szósta książka poetycka. Jerzego Struka. Do tej pory opublikował Jesteśmy (Bydgoszcz 1997), Rysa absolutna (Bydgoszcz 1999), przed… Po… (Częstochowa 2009), Być uczniem Miłości (Poznań 2010) oraz Krzyk o Dobro! (Poznań 2012). Tomik „Troski i czułości” wydany przed Wydawnictwo Flos Carmeli, składa się z pięciu części i zawiera najnowsze liryczne i metafizyczne wiersze, teksty piosenek oraz poezję miłosną i bardziej duchową. Oryginalną część tego wydania stanowi zbiór dziesięciu sonetów zatytułowany Dekalogos. Poeta w tomiku powraca do fundamentalnych pytań i zaprasza Czytelnika do wspólnego spotkania w poszukiwaniu życiodajnych odpowiedzi.

Wybrane wiersze…

 

 

 

 

 


Misja kilku słów, Częstochowa 2020

Prezentowany tom Misja kilku słów zawiera ponad sto najnowszych utworów poetyckich i składa się z czterech wyróżnionych przez autora części. Są to: Wiersze z wiosennej szuflady, Słowa nad piosenkami, Miłości i uśmiechy oraz
Z metafizycznej duszy.
Twórca zaprasza Czytelnika do poszczególnych światów poetyckiej wrażliwości. Czas liryki spotyka się tradycyjnie w jego twórczości z przestrzenią filozoficznej i duchowej refleksji, a poezja miłosna z utworami pełnymi humoru i optymizmu. Będąc wiernym swoistej melodyce i rytmice w swoich wierszach, autor nie ukrywa, że z radością spełnia się również w roli „poety piosenki”.

Wybrane wiersze…