Menu

 Życie dla Miłości

Miłość to pewność linii horyzontu,
Że za tą linią jest kolejna pewność
Kolejnej linii tej samej Miłości,
Co rodzi Siebie we wszystkim dla wszystkich.

Lecz my stoimy ciągle tuż nad brzegiem
Nie mogąc w pełni uwierzyć w swe szczęście,
Że dar największy nieśmiertelnej linii
Od zawsze leży na dnie w naszych sercach.

I ja też stoję z innymi nad brzegiem…
Ale ma dusza jest już na tej linii,
Bym nie zapomniał nigdy cudu chwili
Poczęcia we mnie życia dla Miłości.

 

Kolejna szansa 

Dziękuję Ci Boże za kolejną szansę,
Bym przetrwał czas próby na morzu zwątpienia,
Bym mógł czystym sercem poznać już niuanse
Miłości, co sięga po sekret istnienia.

Sens życia ujawnia się w drugim człowieku.
Samotność przesłania każdą prawdę Nieba.
I choć przemijanie to skandal od wieków,
Gdzieś w nas jest ślad Boga… żywa wieczność chleba.